Sekmadieniais advento vainike uždegamos žvakės. Keturios žvakės reiškia keturias advento savaites.Kiekvieną žvakę 9 val. Šv. Mišiose uždegs vis kitos parapijos bendruomenės atstovai. Pagal tradiciją pirmoji yra Pranašo žvakė (uždegė Marijos Legionas), antroji – Betliejaus (uždegs karitiečiai), trečioji – Piemenų (uždegs choristai), ketvirtoji – Angelų (uždegs katechetai).
Vienos po kitos žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie Jėzaus gimimo, augančią šviesos pergalę prieš tamsą.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →