Mieli tėveliai, mūsų parapija nuo 2019 m. spalio mėn. 11 d. pradės iki 2021 m. gegužės mėn. pabaigos truksiančią pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezę. Norintieji priimti Sutvirtinimo sakramentą ir jau pradėję eiti į 8 –ąją klasę bei vyresni jaunuoliai yra kviečiami registruotis į katechezės susitikimus. Susitarimą galima paimti pas budinti raštinėje kunigą arba sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje.

Užpildytą susitarimą iki spalio 9 d. prašome atnešti į parapijos raštinę arba sekmadieniais į zakristiją bažnyčioje.

Pirmasis tėvų ir vaikų susirinkimas vyks spalio 11 d. po 10.30 val. Šv. Mišių Didžiojoje parapijos salėje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+