Nuo Advento visos šv. Mišios vyks bažnyčios koplyčioje. Taip pat nuo pirmo Advento sekmadienio šv. Mišios vyks ir 16 val. į jas ypatingai kviečiami vaikai, jaunimas, jų tėveliai.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+