Lapkričio 23 d., šeštadienį, Kristaus Karaliaus šventės vigilijoje, organizuojama pasaulinė valandos trukmės eucharistinė adoracija, kuri mūsų bažnyčioje vyks rytoj, po vakaro šv. Mišių.
Gausiai dalyvaukime šioje adoracijoje su savo parapija ar bendruomene! Ši pasaulinė eucharistinė adoracija tebus mūsų pasiruošimo 2020 m. Tarptautiniam eucharistiniam kongresui Budapešte etapas ir teatgaivins mus atnaujinančioje Dievo meilėje!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →