Gavėnios metu mūsų  bažnyčioje vyks šiam liturginiam laikui būdingos pamaldos:

Kryžiaus kelias einamas penktadieniais prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.) ir sekmadieniais – 11.15 val.

Graudūs verksmai, kuriais apmąstome Jėzaus kančią, giedami sekmadieniais – 8.45 val.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →