Tradiciškai gegužės mėnuo skiriamas pagerbti Švč. M. Mariją. Gegužinių pamaldų laikas mūsų bažnyčioje:

pirmadieniais – šeštadieniais 17.45 val.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →