Gruodžio 24 d., Šv. Mišios aukojamos:

9.00 val., 10.30 val., 12.00 val. – IV Advento sekmadienio Mišios.

22.00 val. – Kalėdų nakties.

Dėmesio! – 18.00 val. Mišių nebus.

Kalėdų pirmą dieną (gruodžio 25 d.)

8.00 val., 10.30 val., 12.00 val., 18.00 val.

Kalėdų antrą dieną (gruodžio 26 d.)

12.00 ir 18.00 valandomis.

Gruodžio 31 d. – Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

2018m., sausio 1 d., Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

12.00 ir 18.00 valandomis.

2018m., sausio 7 d., Trys Karaliai, Viešpaties Apsireiškimas

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →