Gruodžio 24 d., Šv. Mišios aukojamos:

22.00 val. – Kalėdų nakties.

Dėmesio! – 18.00 val. Mišių nebus.

Kalėdų pirmą dieną (gruodžio 25 d.)

8.00 val., 10.30 val., 12.00 val., 18.00 val.

Kalėdų antrą dieną (gruodžio 26 d.)

12.00 ir 18.00 valandomis.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės

Padėkos Mišios 18.00 val.

2018m., sausio 1 d., Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

12.00 ir 18.00 valandomis.

2019m., sausio 6 d., Trys Karaliai, Viešpaties Apsireiškimas

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →