Mūsų parapija sulaukė ypatingos dovanos – Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui maloningai sutikus mūsų parapijai bus suteikta palaimintojo Teofilio Matulionio relikvija. Šia proga parapijos delegacija (choras, maldos grupių atstovai ir kiti parapijiečiai) šeštadienį, balandžio 6 d., vyks į Kaišiadorys pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus ir parsivežti relikviją. Ją pagerbti bus galima per visas Šv. Mišias sekmadienį, per Verbas, Velykas ir Atvelykį.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →