Didįjį Ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį rytais Šv. Mišių nebus.

Didįjį Ketvirtadienį – 18.00 val. – Paskutinės vakarienės Mišios.

Didįjį Penktadienį – 20.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos.

18.00 val. prasidės prie Kristaus Karaliaus bažnyčios Kryžiaus kelias Klaipėdos gatvėmis, kuris baigsis Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

Didysis Šeštadienis

20.00 val. prasidės Velyknakčio vigilija, kurią sudaro:

Žiburių liturgija, kurios metu pašventinama ugnis ir uždegama velykinė žvakė;

– Žodžio liturgija, kurioje Dievo Tauta gali klausytis Senojo ir Naujojo Testamento tekstų;

Krikšto pažadų atnaujinimas;

Aukos liturgija, kurioje duona tampa Kristaus Kūnu, o vynas – Jo krauju.

Velykos

Velykų Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val., o Velykų antrą dieną – 9.00, 12.00 ir 18.00 val.

12.00 val. Šv. Mišias aukos svečias – Vatikane tarnaujantis monsinjoras Visvaldas Kulbokas.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+