Didįjį Ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį rytais Šv. Mišių nebus.

Didįjį Ketvirtadienį – 18.00 val. – Paskutinės vakarienės Mišios.

Didįjį Penktadienį – 20.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos.

18.00 val. vyks Kryžiaus kelias Klaipėdos gatvėmis

 (maršrutas Kristaus Karaliaus bažn. – Marijos Taikos Karalienės bažn.)

Nuo 12.00 val. iki vakaro pamaldų Švenčiausio Sakramento adoracija (koplyčioje).

Didysis Šeštadienis

Nuo 12.00 val. iki vakaro pamaldų Švenčiausio Sakramento adoracija (koplyčioje).

20.00 val. prasidės Velyknakčio vigilija.

Velykos

Velykų Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. Velykų antrą dieną 12.00 val. Šv. Mišias aukos svečias iš Vatikano prelatas Visvaldas Kulbokas, Eucharistija bus švenčiama ir 18.00 val.

Taip pat mūsų parapija gavo palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikviją. Ją pagerbti bus galima per visas Velykų ir Atvelykio Šv. Mišias.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+