Šį sekmadienį sumos Mišiose giedos svečiai  – Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijos choras. Kviečiame drauge pasimelsti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →