Kovo 3 d. mūsų parapijoje vyks Šv. Kazimiero atlaidai ir visose Šv. Mišiose bus galima pelnyti visuotinius atlaidus.

10.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios, į kurias ypatingai kviečiami ateiti mūsų parapijos vaikai ir jaunimas. Po Šv. Mišių parapijos salėje vyks vaikams ir jaunimui skirta programa.

12.00 val.- iškilmingos Šv. Mišios, po kurių parapijos salėje bus rodomas filmas apie Šv. Kazimierą.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →