Vasario 2 d. Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ganytojai lankysis Romoje. Tai bus visiems vyskupams kas keletą metų privalomas vizitas „Ad limina apostolorum“, kurio metu jie susitiks su popiežium ir Romos Kurijos vadovais, informuos apie savo vadovaujamų vyskupijų gyvenimą, melsis prie apaštalų kapų.

Pagrindinis vizito momentas – susitikimas su Šventuoju Tėvu, vyks pirmadienį, vasario 2-ąją priešpiet. Prisiminkime ganytojus savo maldose.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →