Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda.     Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“.

Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia.

O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.“ (Jn 10, 1 – 10)

Dauguma Izraelio gyventojų augino naminius gyvulius, ypač avis. Todėl nenuostabu, kad gražiausiuose Jėzaus Kristaus palyginimuose girdime apie avis. Jau Senojo Testamento knygose skaitome, kad išrinktosios tautos žmonės yra Dievo rankų globojamos avis.

Jėzus Kristus yra Gerasis Ganytojas, kuris įgyvendino Ezekielio pranašystę – stiprino silpnąsias avis, gydė sergančias, tvarstė sužeistas, ieškojo paklydusių.

Nors retas esame glostę savo rankomis avį, bet šis Jėzaus palyginimas mus kviečia klausyti Viešpaties balso ir leisti jo gydančiai rankai veikti. Nesvarbu, kad neturime avių patirties, bet žinome koks yra tikras Ganytojas.

Jis dovanoja gyvenimą. Tokį gyvenimą, kuriame netrūktų nieko, kas leistų mums būti oriais Dievo vaikais.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →