Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė: Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi.
O angelas tarė moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį ir pamatysite’. Štai aš jums tai paskelbiau“.
Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.
Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios žemėn, apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys“. (Mt 28,1–10)

Moterys, Velykų rytą skubėdamos prie kapo, rūpinosi kas joms nuritins akmenį nuo kapo angos. To paties galėtume klausti savęs: kas mums nuritins akmenį nuo mūsų širdžių kapų? Kiekviena širdis turi savo kapą, kuris būna pridengtas dideliu abejingumo akmeniu. Būtent jį turime nuritinti, kad galėtume atsiverti Tėvo meilės gyvybei.

Kristaus prisikėlimas yra tik pradžia, skelbianti mūsų prisikėlimą: „Jis – pradžia, mirusiųjų pirmgimis” (Kol 1, 18). Todėl Jėzaus prisikėlimas yra pažadas apie visų prisikėlimą ir pergalę prieš mirtį. Tokia yra mūsų viltis.

Ar mūsų ji nukreipta tik į tolimą ateitį, ar ji perkeičia ir dabartinį gyvenimą? Būtume keistoki, jei savo viltį nukreiptume tik į būsimąjį gyvenimą. Prisikėlimas, kuriuo tikime, neatidedamas vėliau, bet prasideda jau dabar, kai griūva vidinės sienos ir ištuštėja širdžių kapai.

Krikščionys yra kviečiami džiaugtis viltimi (Rom 12, 12), ir ne tik patys, bet ir liudyti šią džiaugsmingą viltį kitiems. Tai įmanoma kai prisikėlimo įvykis tikėjimu yra gyvas mumyse.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+