Simboliška, kad naujus metus pradedame žvelgdami į Dievo Motiną. Esame kviečiami žiūrėti į savo išganymo pradžią. Šv. Augustinas mokė, kad Marija „pirmiau nei kūne, Kristų pradėjo širdyje“, o tai reiškia, kad tikėjimas Kristumi buvo pirmiau nei Kristus buvo pradėtas Marijoje kūne. Būdama Kristaus Motina ji kartu yra ir pirmoji jo mokinė.

Bažnyčiai nuo pat pradžių buvo aišku, kad Mariją ir Kristų sieja ne tik fizinis motinystės ir sūnystės, bet ir tikėjimo ryšys. Efezo susirinkimas suteikia jai Theotokos – Dievo Motinos titulą. Šį slėpinį minime baigdami Kalėdų oktavą.

Ką šis slėpinys reiškia kiekvienam mūsų? Kalėdų laiku prisiminkime šv. Ambraziejaus žodžius: „Kokia nauda iš to, kad Jėzus kitados Betliejuje gimė iš Marijos, jei šiandien jis negimsta mano tikinčioje širdyje? Kurgi Kristus turi gimti, jei ne tavo sieloje, jei ne širdyje?“

Šito mokykimės iš Marijos, jos prašykime, kad gimdytų mus gyvenimui tikėjimu.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →