Jėzus kalbėjo: „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“. (Mt 5, 38-48)

Evangelijos skaitinys perteikia ištrauką iš Kalno pamokslo. Mato Evangelijoje Jėzus, mokydamas ant kalno, yra panašus į naująjį Mozę, atnešantį nepalyginamai aukštesnės vertės dvasinį mokymą, nei Sinajaus kalne duotas Įstatymas.

Evangelistas Matas tarsi priešpastato Įstatymo pamokymus ir tobulą sekimą Jėzumi. Ypač pabrėžiamas naujasis Meilės įsakymas. Šis Įsakymas paskelbiamas ne kaip kažkokia individualistinė etika, bet duodamas visiems Jėzaus klausytojams.

Mesijo paskelbtasis įstatymas yra Senojo Įstatymo pilnatvė ir visiškai nauja jo interpretacija. Mums skelbiama žinia, kad Evangelijos jėga smarkiai pranoksta įstatymą. Jis reiklus, jį įmanoma vykdyti tik gyvenant vienybėje su Jėzumi.

Evangelistas Matas, perteikdamas šį mokymą, nori iškelti vienintelę absoliučią Dievo Karalystės vertę. Žvelgdami į Dievo Karalystės tikrovę, sugebėsime ja gyventi tik įžvelgdami jos centre esantį naująjį Mozę – Jėzų Kristų.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+