Jėzus kalbėjo minioms: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius.“ (Jn 6, 51–59)

Jono evangelijoje Jėzus dažnai taria: „Aš esu”. Aš esu vynmedis, ganytojas, avių vartai, kelias, šviesa, gyvenimas. Bažnyčia šiuo liturginio ciklo laikotarpiu kviečia apmąstyti šeštajame Jono skyriuje nuolat kartojamus Jėzaus žodžius: aš esu gyvenimo, gyvoji, duona. Žinome, kad duona palaiko gyvybę, ji neatsiejama nuo mūsų kasdienio raciono.

Jėzus nesako, kad yra kaip duona. Jis teigia, kad reikės jį valgyti tiesiogiai, šią mintį Jis išsako taip aiškiai, jog neįmanoma jokia kita prasmė: „Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę” (Jn 6, 51). „Jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus Kūno ir negersite jo Kraujo, neturėsite savyje gyvybės. <…> Mano Kūnas tikrai yra valgis, ir mano Kraujas tikrai yra gėrimas”. Pasipiktinusiems klausytojams, kurie klausia: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?”, Jis atsako, kad kalbama tikrai apie valgymą ir gėrimą.

Žinome, kad valgis tampa viena su valgančiuoju, išnyksta jo organizme. Todėl Jėzus sako: „Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje”. Tai svarbiausias poveikis – glaudus susivienijimas su Jėzumi. Krikščionys tai vadina Komunija. Ši Eucharistijos prasmė yra pati jos esmė. Ji mums žada tai, ką vadiname dangumi, nes amžinasis gyvenimas įmanomas per Jėzų, iš Jėzaus ir Jėzuje.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →