motinos maldojeJudėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu.

Kaip vyksta grupių „Motinos maldoje“ susitikimai? Grupės narių skaičius įvairuoja nuo 3 iki 7 asmenų, bet gali būti ir daugiau. Susitikimai vyksta bažnyčiose, parapijos namuose ar tiesiog kieno nors namuose. Jų metu ant stalo padedamas kryžius kaip Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, priminimas, žvakė – Jėzaus – Pasaulio šviesos simbolis, Šventasis Raštas – Gyvenimo Žodis, nedidelis krepšelis, į kurį sudedamos kortelės su vaikų vardais. Po maldos motinos atsiklaupusios kreipiasi į Dievą, pavesdamos Jam savo vaikus ir tuos, kuriems nori padėti. Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės, tačiau saugomas pokalbių konfidencialumas, nes juose vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.

Susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį, po vakaro Šv. Mišių. Mamos norinčios jungtis į motinų maldą už vaikus gali kreiptis į   grupės vadovą kun. br. Adolfą Juozapą Pudžemį OFM.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+