Kviečiame į baigiamąjį susitikimą, tema „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas. Sinodalumo ugdymas“, kuris vyks gegužės 8 d. 11.15 val. Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje.

Susitikimo klausimai:

  1. Ko reikia, kad Bažnyčia būtų autoritetas šių dienų krikščionims ir kitiems žmonėms – „pasauliui“?
  2. Kaip valdoma mūsų vietinė Bažnyčia? Kaip skatinamas komandinis darbas ir bendra tikinčiųjų atsakomybė?
  3. Kokios priemonės ir procedūros taikomos skaidrumui ir atskaitomybei skatinti?
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+