Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto sekmadienį, sausio 7 d., Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios koplyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius palaimino naujus skaitmeninius vargonus ir meldėsi už šio gražaus projekto rėmėjus.

Homilijoje jis kalbėjo apie Krikšto svarbą ir priminė, jog kai kuriuose kraštuose krikščionys patiria persekiojimų. Vyskupas retoriškai klausė: „Jei mes stotume prieš teismą, ar pavyktų tyrėjams surinkti pakankamai įrodymų, kad esame krikščionys?“. Kristaus mokslas persmelkia visą žmogaus būtį, o fasadinė krikščionybė neturi ateities.

Po pamaldų parapijos klebonas dekanas kun. Rolandas Karpavičius padėkos dovanėles įteikė pagrindiniams projekto rėmėjams. Sveikinimo žodį tarė ir Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, kalbėjęs apie harmoningą gero krikščionio ir aktyvaus miesto piliečio dermę. Nusivilkęs liturginius rūbus vyskas prisėdo prie vargonų griežyklos ir pagrojo keletą kūrinių. Tebus tai Viešpaties garbei!

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+