2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai nusprendė, kad nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems.

Laikantis šio nutarimo Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vėl bus viešai aukojamos sekmadieniais 9, 10.30, 12 ir 18 val.

Primename, kad rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčioje, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis.

Tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi LVK, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas.

Tikintieji į bažnyčią turi ateiti su veidą dengiančiomis kaukėmis, dalyvauti išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito.

Bažnyčia užtikrina higienos normas: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →