Mieli tėveliai, nuo šių metų spalio 8 dienos, prasideda mūsų parapijoje pasiruošimas Pirmajai Komunijai priimti. Susitikimai su vaikais vyks atskirose grupėse.

Vaikus lankančius tikybos pamokas ir norinčius priimti Pirmąją Komuniją, prašome įrašyti į katechezės susitikimus. Susitarimą galima paimti pas budinti raštinėje kunigą arba sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje. Užpildytą susitarimą iki spalio 1 d. prašome atnešti į parapijos raštinę arba sekmadieniais į zakristiją bažnyčioje.

Pirmasis tėvų ir vaikų susirinkimas bei pasiskirstymas į grupes vyks spalio 8 d. po 10.30 val. Šv. Mišių Didžiojoje parapijos salėje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →