Mieli tėveliai, nuo šių metų rugsėjo 25 dienos, prasideda mūsų parapijoje pasiruošimas Pirmajai Komunijai priimti. Susitikimai su vaikais vyks atskirose grupėse.

Vaikus lankančius tikybos pamokas ir norinčius priimti Pirmąją Komuniją, prašome įrašyti į katechezės susitikimus. Susitarimą galima paimti pas budinti raštinėje kunigą arba sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje. Užpildytą susitarimą iki rugsėjo 23 d. prašome atnešti į parapijos raštinę arba sekmadieniais į zakristiją bažnyčioje.

Pirmasis tėvų ir vaikų susirinkimas bei pasiskirstymas į grupes vyks rugsėjo 25 d. po 10.30 val. Šv. Mišių Didžiojoje parapijos salėje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →