Pagal Vyskupų Konferencijos nutarimą ir vietos vyskupo sprendimą Sutvirtinimo sakramentui ruoštis registruojami jaunuoliai ir jaunuolės sulaukę 14 m. ir vyresni arba lankantys 8 klasę.

Mieli tėveliai, mūsų parapija nuo 2022 m. rugsėjo 25 d. pradės pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezę. Vaikus lankančius tikybos pamokas ir norinčius priimti Sutvirtinimo Sakramentą, prašome įrašyti į katechezės susitikimus. Susitarimą galima paimti pas budinti raštinėje kunigą arba sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje. Užpildytą susitarimą iki rugsėjo 23 d. prašome atnešti į parapijos raštinę arba sekmadieniais į zakristiją bažnyčioje.

Pirmasis tėvų  ir vaikų susirinkimas vyks rugsėjo 25 d. po 12.00 val. Šv. Mišių Didžiojoje parapijos salėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+