Pagal Vyskupų Konferencijos nutarimą ir vietos vyskupo sprendimą Sutvirtinimo sakramentui ruoštis registruojami jaunuoliai ir jaunuolės sulaukę 14 m. ir vyresni arba lankantys 8 klasę.

Mieli tėveliai, mūsų parapija nuo 2021 m. rugsėjo 26 d. pradės pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezę. Susitarimą galima paimti pas budinti raštinėje kunigą arba sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje. Užpildytą susitarimą iki rugsėjo 24 d. prašome atnešti į parapijos raštinę arba sekmadieniais į zakristiją bažnyčioje.

Pirmasis tėvų  ir vaikų susirinkimas vyks rugsėjo 26 d. po 12.00 val. Šv. Mišių Didžiojoje parapijos salėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+