Pagal Vyskupų Konferencijos nutarimą ir vietos vyskupo sprendimą Sutvirtinimo sakramentą gali priimti asmenys sukakę 15 metų ir daugiau.

Mieli tėveliai, mūsų parapija nuo 2017 m. spalio mėn. 8 d. pradės iki 2018 m. gegužės mėn. pabaigos truksiančią pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezę. Norintieji priimti Sutvirtinimo sakramentą ir turintys nemažiau kaip 14 metų yra kviečiami įrašyti į katechezės susitikimus. Susitarimą galima paimti pas budinti raštinėje kunigą arba sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje.

Užpildytą susitarimą iki spalio 1 d. prašome atnešti į parapijos raštinę arba sekmadieniais į zakristiją bažnyčioje.

Pirmasis tėvų  ir vaikų susirinkimas vyks spalio 8 d. po 10.30 val. Šv. Mišių Didžiojoje parapijos salėje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →