VASARIO 2 D. – KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ (GRABNYČIOS)

Melsimės už pašvęstojo gyvenimo žmones.

Ryto ir vakaro Šv. Mišių metu laiminsime žvakes.

VASARIO 3 D. – ŠV. BLAŽIEJUS

9 ir 18 val. Šv. Mišių metu melsime užtarimo nuo gerklės ir kitokių ligų, uždėdami palaimintas vaškines žvakes.

Vakaro Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis jūsų aukotojų intencijomis prie Švč. Jėzaus Širdies, po Mišių Švč. Sakramento adoracija.

VASARIO 5 D. ŠV. AGOTA

Šv. Mišių metu laiminsime duona ir vandenį, prašant apsaugos nuo gaisrų ir kitokių nelaimių.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →