DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS

Mieli tėveliai, nuo 2018 metų spalio 7 dienos, prasideda mūsų parapijoje pasiruošimas Pirmajai Komunijai priimti. Susitikimai su vaikais vyks atskirose grupėse.

Vaikus, norinčius priimti Pirmąją Komuniją, prašome įrašyti į katechezės susitikimus. Susitarimą galima pasiimti pas budintį raštinėje kunigą arba sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje. Užpildytą susitarimą iki spalio 6 d. prašome atnešti į parapijos raštinę arba sekmadieniais į zakristiją bažnyčioje.

Pirmasis tėvų ir vaikų susirinkimas bei pasiskirstymas į grupes vyks spalio 7 d. po 10.30 šv. Mišių Didžiojoje parapijos salėje.

DĖL SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO

Pagal Vyskupų Konferencijos nutarimą ir vietos vyskupo sprendimą Sutvirtinimo Sakramentui ruoštis registruojami jaunuoliai ir jaunuolės sulaukę 14 m. arba lankantys 8 klasę.

Taip pat mūsų parapija nuo 2018 m. spalio mėn. 14 d. pradės iki 2019 m. gegužės mėn. pabaigos truksiančią pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezę. Susitarimą galima pasiimti pas budintį raštinėje kunigą arba sekmadieniais po Šv. Mišių zakristijoje. Užpildytą susitarimą iki spalio 13 d. prašome atnešti į parapijos raštinę arba sekmadieniais į zakristiją bažnyčioje.

Pirmasis tėvų  ir vaikų susirinkimas vyks spalio 14 d. po 10.30 val. Šv. Mišių Didžiojoje parapijos salėje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+