Kalėdų dienos Mišių liturgijoje skaitome šiuos Evangelijos žodžius: “Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.” (Jn 1, 1-5) Šiuose žodžiuose randame pačią Kalėdų slėpinio esmę – ėdžiose gulintis Kūdikis yra ne tik Viešpats, Gelbėtojas, Mesijas, bet jis yra Žodis.

Visi žinome, kad žodis yra komunikacijos, bendravimo priemonė. Tačiau šis Žodis kalba kitaip, nes jis yra Kūdikis, kuris prabyla į mus ne žodžiais, bet savo asmeniu. Tėvas prabyla į mus per savo Sūnų, kviesdamas mus į bendrystę su savimi. Kalėdos yra bendrystės šventė, buvimo su kitu diena. Nepaisant visų sunkumų, kuriuos pergyvename, vis vien esame kviečiami sutikti vienas kitą ir patirti bendrumo, šeimos, artumo šventę. Tad būkite pasveikinti ir palaiminti sulaukę dar vienos Kristaus Gimimo iškilmės. Tedžiūgauja Jūsų širdys ir teneliūdi!

Jūsų klebonas kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →