Pamaldų laikas mūsų bažnyčioje kalėdiniu laikotarpiu:

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės

18.00 val. Padėkos Šv. Mišios

Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė

12.00 val. ir 18.00 val.

Sausio 6 d. – Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)

9.00 val. ir 18.00 val.

Sausio 7 d. – Kristaus Krikštas

12.00 val. Šv. Mišių metų

Telšių Vyskupas Algirdas Jurevičius pašventins koplyčios naujus vargonus.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →