Mielieji parapijiečiai,

Prie pabaigos artėja gavėnios laikas – dvasinio atsinaujinimo ir atsivertimo metas. Per jį Bažnyčia mus kviečia rasti atgailos prasmę.

Šiuolaikinėje visuomenėje žmonėms atgaila atrodo kažkokiu senoviniu dalyku, savęs kankinimu, niekam nereikalinga praktika.

Tačiau Bažnyčios mintyje gavėnios atgailos esmė – sunaikinti savyje potraukį nuodėmei ir skatinti troškimą skleisti gėrį.

Todėl gavėnia – ypatingas metas susimąstyti apie savo ryšius su Dievu ir artimu. Pagrindinis klausimas, kurį galėtume  kiekvienas apmąstyti: kas man yra Dievas? Nebijokime klausti savęs, ar iš tiesų gyvenu Jėzaus Kristaus skelbtos Gerosios Naujienos dvasia ir patarimais? Gavėnios metu Bažnyčia ragina tikinčiuosius dalyvauti pamaldose ir atlikti išpažintį. Gavėnios kelionėje padeda ir bent kelios minutės atokvėpio skirto Šv. Rašto skaitymui ir maldai.

Tikrąją savo reikšmę atgaila įgyja, kai atliekame išpažintį, kurią kiekvienais metais Bažnyčia ragina atlikti visus tikinčiuosius.

Per išpažintį priglundame prie Viešpaties Kryžiaus, kuris yra gailestingumo versmė plaunanti mūsų sielos gelmes. Tai – dvasinio atsinaujinimo procesas dažnai nematomas mūsų akims, bet galime būti tikri – kai artinamės prie Jėzaus mūsų gyvenimas pasikeičia ir atsinaujina iš vidaus.

Artėjančios Velykos yra vilties žydėjimo šventė. Noriu palinkėti, kad Jėzaus prisikėlimo galia daugelio širdyse liūdesį perkeistų į džiaugsmą, neapykantą į meilę, melą į tiesą, skausmą į gyvybę ir orumą.

Te prisikelia Kristus mūsų širdyse!

Klebonas Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →