Sausio 7 d. per Kristaus Krikšto šventę, 12.00 val. Šv. Mišių metu, Telšių Vyskupas Algirdas Jurevičius pašventins mūsų koplyčios naujus vargonus. Kviečiame visus aktyviai ir bendruomeniškai dalyvauti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+