Netrukus į Lietuvą vėl atkeliaus Betliejaus Taikos ugnis  (BTU) – žmonijos brolybės, draugystės, Dievo meilės ir taikos simbolis. Metams baigiantis skautai visame pasaulyje skatina skleisti taiką, perduodami Betliejuje, Jėzaus gimimo vietoje įžiebtą ugnelę – taikos žinutę, sklindančią iš rankų į rankas, iš lūpų į lūpas, pasiekiančią jaunus ir senus, aplankančią kiekvienus namus.

Kaip ir kasmet, iš Betliejaus per pasaulį keliauja Betliejaus Taikos ugnis. Lietuvoje ją globoja Lietuvos skautai. Betliejaus Taikos ugnis nešama ir perduodama Prezidentui, savivaldos, valstybinių institucijų, gydymo ir švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, miestų ir miestelių bendruomenėms. Klaipėdos krašto skautų ir Ateitininkų federacijos bendruomenių vardu kviečiame ateiti ir parsinešti Betliejaus Taikos ugnelę į savo bendruomenes ir šeimas.

 12.17 d., sekmadienį, Betliejaus taikos ugnelė Klaipėdoje bus dalinama:

  • Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, po 10.00, 12.00 ir 18.00 val šv.Mišių
  • Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje po 9.00, 10.30 ir 12.00 val. šv.Mišių
  • Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje po 11.00 ir 13.00 val. šv.Mišių
  • Slengių Šv. Jono Pauliaus II bažnyčioje po 10.00 val. šv.Mišių
  • Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčioje po 12.00 val. šv.Mišių
  • Klaipėdos Šv.Juozapo Darbininko bažnyčioje po 10.00 ir 12.00 val. šv.Mišių
  • Klaipėdos Šv.Kazimiero bažnyčioje po 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 val. šv.Mišių

Iki 12.25, Šv.Kalėdų, jei turite galimybę, įkurkite žibintą su degančia liepsnele, kad kiekvienas bendruomenėje galėtų  nuo Betliejaus Taikos ugnies uždegti savo žvakelę ir nešti bei skleisti taiką ir šviesą.

Gruodžio 23 d., 18:00 val kviečiame dalyvauti ekumeninėse pamaldose Palangos  Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, po kurių skautai dalins Betliejaus Taikos ugnį, kad taika pasiektų mus pačius, šeimas ir bendruomenes.

Lietuvos skautija Klaipėdos kraštas,

Lietuvos skautija Jūrų skautų konferencija,

Lietuvos skautija  Lietuvos žydų skautų,

Europos skautai

Žemaitijos skautų organizacija,

Baltijos jūrų skautai,

Ateitininkų federacija

https://www.facebook.com/Taikosugnis

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+