Brangūs broliai ir seserys,

Gyvename ypatingomis mums ir visam pasauliui dienomis. Šiuo metu mūsų dėmesys yra prikaustytas stebint žinias apie koronaviruso pandemijos mastą. Visi gyvename karantino sąlygomis, kurios dažną mūsų slegia dėl esamų suvaržymų. Neretai nuotaiką gadina ir nerimas dėl ateities, ypač dėl mūsų artimųjų. Visa tai gali iš mūsų „pavogti“ džiaugsmą, kuris turėtų lydėti krikščionio gyvenimą, bei ramybę, kuri mums yra brangi Dievo dovana.

Šis laikas yra ypatingas ir Bažnyčios gyvenime. Didžioji savaitė žymi svarbiausius mūsų krikščioniškojo tikėjimo slėpinius. Drauge apmąstydami paskutines Viešpaties Jėzaus žemiškojo gyvenimo dienas ir valandas žengiame į Velykų šventę. Ji mums primena, kad, nežiūrint koks nerimas, kančia ar net mirtis gyvenimą ištiktų, visada išlieka viltis, kurią mums padovanojo Prisikėlęs Kristus. Viešpats, kuris sukūrė šį pasaulį, dovanojo žmonėms viltį, kuri yra pagrindas džiaugsmui ir pasitikėjimui, „kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą.“ (Rom 8, 28).

Šiais metais neįprastai artimai išgyvename Jėzaus jausmus, kuris buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje „ne viešai, o tarsi slapčiomis.“ (Jn. 7, 10). Ir mus karantino sąlygos verčia svarbiausius mūsų tikėjimo įvykius išgyventi „tarsi slapčiomis.“ Negalime viešai ateiti į Bažnyčią ir susirinkti nevaržomai švęsti Velykų. Tačiau ar tai mums gali būti pretekstas nešvęsti Didžiąją savaitę minimų įvykių? „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?“ (Rom. 8, 35). Ačiū Dievui, šiandien turime moderniąsias komunikacijos priemones, kurios šiomis sąlygomis mums gali būti ypač naudingos.

Brangieji, nuoširdžiai kviečiu Jus dalyvauti Didžiosios savaitės ir Velykų Tridienio pamaldose naudojantis virtualiomis komunikacijos priemonėmis: interneto, televizijos ir radijo pagalba. Pirmiausia patikrinkite, ar Jūsų parapija rengia nuotolinę šio ypatingo laiko liturgijų transliaciją. Jei taip, junkitės drauge, juk tai, nors ir nuotoliniu būdu, bet Jūsų parapijos šeimos bendra malda ir šventimas.

Jei parapija neturi galimybių tokio pobūdžio transliacijai, kviečiame jungtis į bendrą maldą, kuri bus transliuojama iš Telšių Katedros, Facebook ir YouTube paskyroje „Telšių vyskupija.“ Verbų sekmadienio Šv. Mišios bus 11 val. ryte. Nuo Didžiojo pirmadienio iki Didžiojo penktadienio pamaldos bus transliuojamos vakare 18 val. Taip pat Didįjį ketvirtadienį 11 val. ryte bus transliuojamos Krizmos Šv. Mišios, kurių metu bus šventinami aliejai. Didžiojo šeštadienio liturgijos transliacija iš Telšių Katedros vyks 20 val., o Velykų rytą Šventosios Mišios bus transliuojamos 8 val. Jas bus galima girdėti ir Marijos Radijo pagalba.

Taip pat mums į pagalbą ateina ir Lietuvos Televizija. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios iš Vilniaus Arkikatedros: 04 09, 18 val.; Kristaus Kančios pamaldos iš Vilniaus Arkikatedros 04 10, 18 val.; Kryžiaus Kelias iš Vatikano 04 10, 22 val., (taip pat šią dieną LRT Mediatekos paskyroje bus parengtas „Kryžiaus Kelio“ maldos apmąstymas). Velyknakčio vigilija iš Vilniaus Arkikatedros 04 11, 21 val.; Velykų ryto Šv. Mišios iš Vatikano ir Popiežiaus palaiminimas „Urbi et Orbi“ – 12 val.

Vienykimės maldoje, brangieji, šiomis ypatingomis dienomis! Te šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo! Melskimės už ligos paliestuosius ir medikus!
Su pasitikėjimu paveskime savo rūpesčius mūsų Viešpačiui!

Su artėjančiomis Šv. Velykomis!

Pagarbiai +Kęstutis Kėvalas
Telšių Vyskupas
2020 m.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →