Šių metų kovo 3 dieną, laukiant šv. Kazimiero iškilmės mūsų bažnyčioje vyko renginys skirtas jaunimui ,,Naktis su šv. Kazimieru’’. Jame dalyvavo jaunimas (virš 80 dalyvių) iš įvairių Klaipėdos miesto parapijų, bei svečiai iš Priekulės. Su jaunimu meldėsi ir lydėjo žygyje Klaipėdos dekanas Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rolandas Karpavičius, kun. Andrejus Lazarevas, Priekulės klebonas kun. Viktoras Ačas, br. Paulius Vaineikis OFM, kun. Rolandas Kazlauskas, kun. Vidmantas Daugėla.
Renginį organizavo Klaipėdos miesto tikybos mokytojų iniciatyvinė grupė. Šv. Kazimierai, laimink jaunimą ir tegul šis renginys taps tradiciniu. 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+