Mielieji,

Naujųjų metų šventė yra padėkos laikas. Įprasta liturgijoje Naujųjų išvakarėse giedoti padėkos himną Te Deum, kuriame apgiedama Dievo didybė ir jo nuveikti darbai dėl mūsų. Dėkodami žvelgiame į praeitį, o kartu viliamės, kad ateitis yra gerojo Dievo rankose. Kitais metais popiežius Pranciškus pakvietė visą Bažnyčią apmąstyti šv. Juozapo, Marijos sužadėtinio asmenį. Skelbdamas šv. Juozapo metus Šv. Tėvas rašė: “Juozapas yra „priimantis tėvas“ pirmiausiai dėl to, kad be jokių išankstinių sąlygų priėmė Mariją ir su ja susijusį didįjį Dievo planą. Marijos sutuoktinis, pasitikėdamas Viešpačiu, priima savo gyvenime sutinkamus įvykius su drąsiu tikėjimu, kuriuo jį apdovanojo Šventoji Dvasia. Per šventąjį Juozapą kiekvienam iš mūsų šiandien Dievas sako: ‘Nebijok!'” Nežinome, kokie bus 2021-ieji metai,  nežinome kaip galėsime organizuoti bažnytinę veiklą, bet vis vien esame kviečiame atrasti laiko maldai, apmąstymams, dvasiniams ieškojimams, raginami nebijoti ir pasitikėti Dievo gerumu. To ir linkiu Jums visiems.

Jūsų klebonas Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →