GRUODŽIO 24 D. – Kalėdų nakties Šv. Mišios bus aukojamos 22.00 val.
GRUODŽIO 25 D. – Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val. 10.30 val. 12.00 val. ir 18.00 val.
GRUODŽIO 26 D. – Šv. Mišios bus aukojamos 9.00 val. 12.00 val. ir 18.00 val.
GRUODŽIO 31 D. – Padėkos Šv. Mišios bus aukojamos 18.00 val.
2016 M, SAUSIO 1 D. – Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. ir 18.00 val.
SAUSIO 3 D. – Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →