Didįjį Ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį rytais Šv. Mišių nebus.

Didįjį Ketvirtadienį – 18.00 val. – Paskutinės vakarienės Mišios.

Didįjį Penktadienį – 18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos.

Nuo 12.00 val. iki vakaro pamaldų Švenčiausio Sakramento adoracija (koplyčioje).

Didysis Šeštadienis

Nuo 12.00 val. iki vakaro pamaldų Švenčiausio Sakramento adoracija (koplyčioje)

15.00 val. koplyčioje bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

20.00 val. prasidės Velyknakčio vigilija.

Velykos

Velykų Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.30 ir 12.00 val.

Velykų antrą dieną – Eucharistija bus švenčiama 12.00 val. ir 18.00 val.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+