Praėjusi sekmadienį gegužės 29 diena, mūsų parapija iškilmingai paminėjo savo įsikūrimo 30 metų sukaktį. Šia proga, mūsų parapijoje lankėsi Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris drauge su Klaipėdos parapijų klebonais aukojo sumos Mišias. Po pamaldų galėjome linksmintis ir vaišintis bendruomenės agapėje.

Siūlome, pažiūrėti iškilmės nuotraukų galerija.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+