2024 metų kovo 9 dieną Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos administratorius Virginijus Česnulevičius pakvietė Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos kleboną Rolandą Karpavičių ir parapijos sumos chorą su vargonininku Mindaugu Gudžiūnu priešakyje švęsti Šv. Kazimiero atlaidus. Nuotraukose atsispindi keletas akimirkų užfiksuotų meldžiantis Šv. Mišiose ir aplankius šventojo Kazimiero koplyčią.
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+