Prasideda Gavėnios laikas, kuris yra skirtas pasirengti Velykoms. Vasario 22 d. – Pelenų diena. Tiek ryto (9.00 val.), tiek vakaro (18 val.) Šv. Mišiose susirinkusiems tikintiesiems atgailos ženklan pradedant šv. Gavėnią bus barstomi pelenai.

Pelenų dieną pasninkaujama – sočiai pavalgyti galima tik vieną kartą per dieną, o dienos bėgyje dar du kartus lengvai užkąsti. Pasninko laikytis kviečiami sveiki žmonės nuo 18 iki 60 metų.

Gavėnios metas Bažnyčioje yra atgailos laikas, kuriame vengiame triukšmingų pasilinksminimų

Gavėnios pasninko metu susilaikoma nuo mėsos kiekvieną penktadienį.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →