Kovo 2 d. – Pelenų diena. Tiek ryto (9.00 val.), tiek vakaro (18 val.) Šv. Mišiose susirinkusiems tikintiesiems atgailos ženklan pradedant šv. Gavėnią bus barstomi pelenai.

Popiežius Pranciškus paskelbė, kad šiemet Pelenų trečiadienis yra pasninko ir maldos už taiką diena.

Pelenų dieną pasninkaujama – sočiai pavalgyti galima tik vieną kartą per dieną, o dienos bėgyje dar du kartus lengvai užkąsti. Pasninko laikytis kviečiami sveiki žmonės nuo 18 iki 60 metų. Beje, Gavėnios pasninko metu susilaikoma nuo mėsos, taip pat ir kiekvieną penktadienį.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →