Mieli parapijiečiai,

Visus, visus, visus, kviečiame gegužės 20 dieną (sekmadienį) po 10.30 šv.Mišių į parapijos didžiąją salę. Kartu švęsime Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę – Sekmines – Bažnyčios gimtadienį!

Mūsų laukia bendrystės džiaugsmas, staigmena (-os), agapė (suneštinės saldžios vaišės).

ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA, Į MŪSŲ BENDRUOMENĘ!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →