Šiuo metu Katalikų Bažnyčioje vyksta sinodinio kelio pirmasis etapas. Įsijungti į šį procesą kviečiami visi, kuriems rūpi Bažnyčios dabartis ir ateitis. Sausio 9 d., po votyvos, kuri vyksta 10.30 val. parapijos didžiojoje salėje vyks sinodinio kelio susitikimas.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →