Parapijoje vyksta suaugusių katechezės grupės susitikimai, kuriuose nagrinėjamas Katalikų Bažnyčios katekizmas, siekiama labiau pažinti Šventąjį Raštą bei tikėjimo tiesas. Susitikimai vyksta kiekvieną pirmadienį, 18.45 val., parapijos salėje, o juos veda parapijos klebonas Rolandas Karpavičius.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →