Visus norinčius labiau pažinti savo tikėjimo tiesas kviečiame į susitikimus, kurie vyksta kiekvieną pirmadienį, 18.45 val., parapijos salėje, o juos veda parapijos klebonas Rolandas Karpavičius.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →