Spalio 20 d. Sutvirtinimo sakramentui besirengiantieji jaunuoliai ėjo į žygį “Tikėjimo kelionės ženklai”. Žygio dalyviai persikėlė į Smiltynę, o vėliau Kristaus Karaliaus bažnyčioje priėmė Sutaikinimo sakramentą.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →