Kovo 1 d. mūsų parapijoje vyks Šv. Kazimiero atlaidai ir visose Šv. Mišiose bus galima pelnyti visuotinius atlaidus.

Po 10.30 val. Šv. Mišių parapijos salėje vyks katechetų parengta programa.

12.00 val.- iškilmingos Šv. Mišios, po kurių bažnyčioje koncertuos mišrus jaunimo choras “Exaudi” iš Kauno.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →