Kristaus Krikšto sekmadienį, sausio 8 d., Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, lydimas generalvikaro kan. Viliaus Viktoravičiaus, lankėsi mūsų parapijoje.

Šv. Mišios buvo aukojamos atnaujintoje koplyčioje, įrengtoje bažnyčios pusrūsyje, kurioje paprastai bendruomenė meldžiasi žiemą. Kartu koncelebravo ir Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas kunigas Mindaugas Šlaustas.

Pamaldų pradžioje vyskupas pašventino šv. Kazimiero paveikslą, ant presbiterijos sienos nutapytą freską ir Kryžiaus kelio atvaizdus.

Paveikslo ir freskos autorius – dailininkas Juozas Vosylius, o stiklinių Kryžiaus kelių stacijų autorė – vitražistė Eglė Valiūtė.

Homilijoje vyskupas kalbėjo apie Krikšto malonę ir ragino būti ištikimiems Krikšto pažadams. Po pamaldų parapijos klebonas kunigas Rolandas Karpavičius padėkojo visiems, prisidėjusiems prie koplyčios atnaujinimo ir įrengimo.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+