Kovo 9 d. Klaipėdos šv. Kazimiero parapijoje įvyko Klaipėdos dekanato tikybos mokytojų bei katechetų susitikimas su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi.

Susitikimas prasidėjo Eucharistijos šventimu parapijos koplyčioje. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie pasakojimo galią skleidžiant tikėjimą. Ganytojas rėmėsi kun. Bruno Ferrero SDB pateikta metodika apie pasakojimų įtaigumą ir per tai atskleidė Žodžio liturgijos gelmę. Drauge su Telšių ordinaru šv. Mišių auką koncelebravo Klaipėdos parapijų klebonai – kun. Rolandas Karpavičius, kun. Mindaugas Šlaustas, kun. Vladas Gedgaudas, kun. Virgilijus Poškus.

Po agapės tikėjimo skelbėjai rinkosi į parapijos salę, kur Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis pasidalijo aktualia informacija, kvietė dalyvauti rekolekcijose bei seminaruose, skirtuose tikybos mokytojams ir katechetams.

Po to Telšių vyskupas supažindino susirinkusiuosius su Prahoje vykusio Europos žemyno Sinodinio kelio susitikime nagrinėtomis temomis. Susitikimo dalyviai pristatė savo pamąstymus, o ganytojas atsakė į iškeltus klausimus. Už šiltą priėmimą dėkota Klaipėdos dekanui kun. Rolandui Karpavičiui.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+