Velykinė išpažintis yra svarbi pasiruošimo svarbiausiai krikščioniškai šventei dalis. Laikas jai atlikti yra iki birželio 29 d., Petro ir Pauliaus šventės. Tad nėra skubos. „Kaip tik raginame, kad šiuo metu kuo daugiau žmonių sukeltų tobulą gailestį už savo nuodėmes ir atliktų išpažintį, kai bus galima“, – sako Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gntaras Grušas.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →