Mielieji,

Apsisukus metų ratui vėl švenčiame Velykas. Šiemet jos kitokios nei įprasta. Dėl karantino sąlygų šiemet negalime regimai patirti tiek eucharistinės, tiek bažnytinės bendrystės. Tačiau Velykų žiniai karantinas negalioja. Kristaus Prisikėlimo žinia byloja, kad po nakties išaušta rytas.

Svarbu, kad šis rytas išauštų mūsų širdyse. Jėzus prisikėlė, bet jei prisikėlimo nebus mūsų širdyse, tuomet tai liks tik knygoje užfiksuotu faktu.

Linkiu visiems – prisikelkime! Taip pat noriu padėkoti visiems už bendrystę, ypač už aukas, kurias šiuo sunkiu metu aukojate. Gyvenimo Viešpats visiems tebūna maloningas! Kristus tikrai prisikėlė! Aleliuja!

Klebonas kun. Rolandas Karpavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →