Prisikėlimas yra žmonių istorijos ir Jėzaus misijos raktas. Bažnyčia parodo šį raktą visiems žmonėms, atskleisdami Velykų slėpinį. Jėzus yra vienintelis Gelbėtojas ir vienintelis Viešpats; jis pilnas Šventosios Dvasios ir ją mums siunčia.

Kai kurie tikintieji nebeseka Jėzaus, nes mano jį jau radę. Jei patirsime panašią pagundą galvoti, kad mums jau nebereikia siekti Jėzaus, perskaitykime Velykų evangelijas. Tai mums padės susimąstyti apie mūsų tikėjimo kokybę ir leis suprasti, jog Viešpaties reikia nepaliaujamai ieškoti.

Kodėl reikia ieškoti Jėzaus? Jis yra ne tik tikras Dievas, bet ir tikras žmogus. Nepakanka vaikščioti ant dviejų kojų norint būti žmogumi. Jei norime sužinoti kas yra žmogus, žiūrėkime į Jėzų. Jo prisikėlimas išaukština mūsų žmoniškumą. Esame Dievo norėti ir numylėti, nes Jėzaus asmenyje jis rodo, kad žmogus skirtas šlovei.

Dėkodamas už jūsų bendrystę sveikinu visus sulaukus Šv. Velykų! Aleliuja!

Jūsų klebonas Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →