Ruošiantis Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidams rugpjūčio 6-14 dienomis kviečiame jungtis į Rožinio maldą sekmadienį 11.30 val. kitomis dienomis 17.30 val.

Rugpjūčio 14 dieną

17.30 val. Mergelės Marijos rožinis su šv. Jono Pauliaus II apmąstymais. Slėpinius ves parapijos maldos grupės.

18.00 val. Šv. Mišios, palaiminimas su pal. Teofiliaus Matulionio relikvija.

Po Šv. Mišių giesmių vakaras bažnyčioje „Giedam Motinai Marijai“ ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija per visą naktį.

Rugpjūčio 15 dieną

8.00 val. Marijos Valandos

Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 9.00 val., 10.30 val., 12.00 val., 18.00 val.

Po kiekvienų Šv. Mišių melsimės pasiaukodami Švenčiausiai Mergelei Marijai.

Po 12.00 val. Šv. Mišių „ Vargonų muzikos“ koncertinė programa (vargonuoja Mindaugas Gudžiūnas)

Taip pat parapijos salėje kviečiame į žymaus Lietuvos fotografo Tado Kazakevičiaus analoginės fotografijos eksponuojamą ciklą „Tikėjimas“.

Ateikite patys ir pakvieskite ir pakvieskite artimuosius, draugus, sutiktus žmones.

MARIJA VILTIES MOTINA, MELSKI UŽ MUS!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →